Kai

 1. Icaro_Ribeiro

  You are a fan of EXO's Kai!
 2. huRRicane8

  You are a fan of EXO's Kai!
 3. sonemariam

  You are a fan of EXO's Kai!
 4. blingyblinger

  You are a fan of EXO's Kai!
 5. neniroo

  You are a fan of EXO's Kai!
 6. LovenRose

  You are a fan of EXO's Kai!
 7. PATHCODEXO

  You are a fan of EXO's Kai!
 8. rosseanne

  You are a fan of EXO's Kai!
 9. Pinky_Peachy

  You are a fan of EXO's Kai!
 10. Kireta

  You are a fan of EXO's Kai!
 11. charli-rob

  You are a fan of EXO's Kai!
 12. abbeh_may

  You are a fan of EXO's Kai!
 13. Pikachu-Senpai

  You are a fan of EXO's Kai!
 14. jonginmomo

  You are a fan of EXO's Kai!
 15. larasl

  You are a fan of EXO's Kai!
 16. haesoovoiceship

  You are a fan of EXO's Kai!
 17. okeechobee

  You are a fan of EXO's Kai!