IU

 1. Marsh26

  You are a fan of IU!
 2. Pikachu-Senpai

  You are a fan of IU!
 3. JaedaKim

  You are a fan of IU!
 4. rosseanne

  You are a fan of IU!
 5. Afriyieau1

  You are a fan of IU!
 6. FeLiNa

  You are a fan of IU!
 7. kittykitka

  You are a fan of IU!
 8. taesv6

  You are a fan of IU!
 9. The-Sheriff

  You are a fan of IU!
 10. QueenMaknae27

  You are a fan of IU!
 11. potato-o

  You are a fan of IU!
 12. TastyButtercream

  You are a fan of IU!
 13. chat-2

  You are a fan of IU!
 14. PeachZeze

  You are a fan of IU!
 15. omnimorphism

  You are a fan of IU!
 16. lovable-15

  You are a fan of IU!